Pentru ca suntem crestini

Pogorârea Sfântului Duh

Pogorârea Sfântului Duh înseamnă coborârea Duhului Sfânt peste Apostolii lui Hristos. A avut loc la 50 de zile după Înviere.
Sărbătoarea mai poartă denumirea de Rusalii.

Legea Talionului

Legea Talionului este o lege introdusă de Moise şi prezentată în Vechiul Testament. Aceasta a îmbunătăţit Legea răzbunării, care îngăduia răsplătirea răului cu unul mai mare.
Legea Talionului cerea răsplătirea răului cu un rău egal sau asemănător. Avea ca scop limitarea faptelor rele. În acelaşi timp evita excesele de violenţă admise în Legea anterioară.
Legea Talionului putea fi aplicată doar de preotul sau de judecătorul locului.
Hristos însă, a înlocuit această lege cu legea iubirii

Sinodul I Ecumenic

Primul Sinod Ecumenic a avut loc în anul 325, la Niceea. A fost convocat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare.
Sfinţii Părinţi au combătut erezia lui Arie, care susţinea că Iisus Hristos a fost doar un om de excepţie, dar nu şi Dumnezeu.
S-a clarificat învăţătă de credinţă ortodoxă, alcătuindu-se Crezul.
S-a stabilit o primă regulă pentru calcularea datei Paştilor.

Înălţarea Domnului Hristos

Înălţarea Domnului Iisus Hristos înseamnă suirea, ridicarea Sa de pe pământ la Cereasca Împărăţie.
Are loc la 40 de zile după Înviere.

Hagiu

Hagiul este acea persoană care a mers la Mormântul lui Hristos, de la Ierusalim.

Biserica Vizitării

Este situată într-un orăşel la sud-est de Ierusalim. Este construită pe locul unde Fecioara Maria a vizitat-o pe Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul.

Chiriacul locului

Chiriacul locului înseamnă Episcopul din zona respectivă.

Irmos

Irmos este denumirea primei strofe, de la fiecare din cele nouă părţi, ale unei cântări bisericeşti numită canon.

Aghiorit

Aghiorit este denumire dată monahilor din Muntele Athos.
Toate cuvintele cu Litera A, monah, Muntele Athos

Camila

Cuvântul apare folosit în Evanghelie:
“mai lesne este a trece camila prin urechile acului, decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu.” (Evanghelia după Marcu, Cap 10)
Camila este o sfoară groasă cu care se legau corăbiile de ţărm.

Mir

Mir înseamnă untelemn sfinţit, amestecat cu anumite arome (miresme) de plante.
Pricesne

Pricesne sunt cântări religioase ortodoxe, din cadrul slujbei Sfintei Liturghii.
Se cântă în timpul cât se împartăşeşte preotul.

Aghios Athanatos

Aghios Athanatos înseamnă Sfânt şi Nemuritor. Se referă la Hristos
.
Artos

Artos înseamnă pâine îndulcită. Este sfinţită printr-o rugăciune specială rostită în cadrul Litiei, la slujba Vecerniei.
Pericopă evanghelică

Pericopă evanghelică înseamnă un fragment din Evanghelie, care prezintă o anumită temă religioasă.

Zoodochos Pighi

Zoodochos Pighi înseamnă, în limba greacă, “Izvor dătător de viaţă” sau “Izvorul vieţii”. Se referă la Izvorul tămăduirii, despre care se face pomenire la sărătoarea cu acelaşi nume.
În sens duhovnicesc, este vorba de Maica Domnului, care este izvor nesecat de milostivire şi de vindecare.

Iisus Hristos NIKA

Iisus Hristos NIKA înseamnă Iisus Hristos BIRUITORUL (Învingătorul).
El este cel care, prin Jertfa Sa, a biruit păcatul, iadul şi moartea.

Penticostar

1. Penticostar este perioada din anul bisericesc, care începe din ziua de Înviere până la Rusalii.
2. Penticostar este cartea care conţine cântările slujbelor bisericeşti din perioada menţionată mai sus.

Hristos a Înviat!

1. Hristos a Înviat! – este adevărul de credinţă mărturisit de Biserica Creştin-Ortodoxă.
2. Hristos a Înviat! este salutul bisericesc care se spune începând de la Înviere până la Înălţare.

Obedniţa

Obedniţa este o slujbă scurtă, care are loc înainte de Liturghia Darurilor, (după Ceasul al IX-lea), sau în zilele aliturgice.

A da liturghie

Expresia “A da liturghie” înseamnă a da preotului pomelnicul cu cei vii şi cei adormiţi, pentru a fi pomeniţi la Sfânta Liturghie.

Uşile Împărăteşti

Uşile Împărăteşti sau Sfintele Uşi sunt uşile din mijloc ale Altarului.
Prin ele poate intra doar preotul.

Pururea Fecioara Maria

Pururea Fecioara Maria este Maica Domnului Hristos. Ea a fost totdeauna fecioară: înainte de a-l naşte pe Hristos, dar şi la naşterea lui, cât şi după naştere.

Blagoveştenia

Blagoveştenia este o denumire populară a sărbătorii Bunei Vestiri.

Mâncare de post

Mâncare de post înseamnă că nu conţine carne, ouă, nici produse lactate.
Habotnic

Habotnic este creştinul care vrea să respecte cu rigurozitate poruncile dumnezeeşti, dar fără dreaptă socoteală, şi fără a cere sfat duhovnicului.

Liturghia Darurilor

Liturghia Darurilor este Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.

Hrană uscată

Hrană uscată înseamnă pâine uscată, sau cel mult înmuiată puţin în apă (eventual cu un strop de sare şi oţet).
Aceasta este hrana pustnicilor şi călugărilor sporiţi duhovniceşte, care ajutaţi de harul divin, au puterea de a ţine un post atât de aspru, fără să se îmbolnăvească.
Ei mănâncă, mai ales în perioadele de post, doar această hrană, luată câte puţin, o dată pe zi .

Ortopraxia

Ortopraxia înseamnă aplicarea practică, în viaţa noastră, a învăţăturilor credinţei ortodoxe.

Axion Estin

Axion Estin înseamnă Cuvine-se cu adevărat. Este un imn dedicat Maicii Domnului. Cuvintele lui au fost scrise pe o lespede de piatră de însuşi Arhanghelul Mihail.
Pavecerniţa Mică

Pavecerniţa Mică are loc în fiecare seară în mânăstiri, după Vecernie. În anumite zile ale anului, este înlocuită cu Pavecerniţa Mare.

Pavecerniţa Mare

Pavecerniţa Mare este o slujbă de pocăinţă, care se face doar în anumite zile ale Posturilor, precum şi în ajunul unor Praznice Împărăteşti.

Pavecerniţa

Pavecerniţa se slujeşte seara, după Vecernie, în biserici, dar mai ales în mânăstiri. Este de două feluri: Pavecerniţa Mare şi Pavecerniţa Mică.
Sărindar

1. Sărindar înseamnă pomelnic dat la biserică pentru 40 de Liturghii consecutive.
De obicei se dă la început de post.
Se dă la acele biserici unde are loc zilnic Sfânta Liturghie (în perioadele de post), sau la mânăstiri (unde această slujbă se face zilnic).
Se scriu atât vii, cât şi morţi.
“Sarinda” înseamnă în greceşte “patruzeci”.
2. Sărindar înseamnă cele 40 de Liturghii consecutive, care se fac în biserică.

Liturghie

Liturghia este slujba cea mai importantă, în care se reactualizează Jertfa lui Hristos de pe Cruce.
Hristos se jertfeşte în mod tainic pe masa Altarului, la fiecare Sfântă Liturghie.
Vinul şi pâinea din Potir se transformă în mod real, în Trupul şi Sângele lui Hristos, prin coborârea Duhului Sfânt invocat de preoţi.
Acest important moment are loc imediat după rostirea Crezului, când la strană se cântă “Pe Tine te lăudăm”.
Imediat după Sfântă Jertfă urmează Axionul Maicii Domnului, rugăciune de supravenerare a Sfintei Fecioare.
În timpul acestui măreţ imn, bat clopotele bisericii.

Harţi

Harţi înseamnă că nu se mănâncă de post în ziua respectivă.
Este specificat în calendarul bisericesc ortodox.

Dezlegare la peşte

Dezlegare la peşte înseamnă că se poate mânca peşte în ziua respectivă, deşi este zi de post. Sunt scrise şi în Calendarul ortodox.

Săptămâna albă

Săptămâna albă înseamnă Săptămâna brânzei.

Dezlegare la ouă, lapte şi brânză

Dezlegare la ouă, lapte şi brânză înseamnă că se pot mânca aceste alimente, în Săptămâna brânzei, care este cu o săptămână înainte de Postul Paştelui.

Săptămâna brânzei

Săptămâna brânzei (Săptămâna albă) este cu o săptămână înainte de începerea Postului Mare. Se mănâncă de dulce, dar fără carne.
Este a treia săptămână a Triodului.

Lăsatul secului de carne

Lăsatul (Lăsata) secului de carne înseamnă ultima zi, înainte de Postul Mare, în care se poate mânca şi carne.
Este cu o săptămână înainte de începerea Postului, adică după a două săptămână a Triodului.

Moşii de iarnă

Moşii de iarnă sunt în sâmbăta dinaintea Lăsatului sec de carne. Adică sunt cu o săptămână înainte de începerea Postului Mare.
În biserici are loc slujba Sfintei Liturghii, după care urmează slujba Parastasului.
Se pomenesc moşii şi srămoşii noştri adormiţi în dreapta credinţă.
Viaţă nepătimitoare

Viaţă nepătimitoare înseamnă viaţă lipsită de patimi.

Aflarea

Aflarea înseamnă găsirea, descoperirea.
Arhiereu

Arhiereul este un episcop sau un mitropolit. Gradul de arhiereu este un grad superior al clerului.

Dignus est

Dignus est înseamnă Vrednic este.

Triodul

1. Triodul este perioada de pregătire în vederea sărbătorii Paştelui.
Triodul începe cu trei săptămâni înainte de Postul Mare, adică din Duminica Vameşului şi Fariseului, până în Sâmbăta Mare.
2. Triodul este denumirea cărţii care conţine slujbe specifice perioadei Triodului

Protopop

Protopop sau Protoiereu este un preot care are şi funcţia de coordonare, îndrumare şi supraveghere a bisericilor şi a preoţilor dintr-un anumit teritoriu.
Arhiereul cel veşnic

Arhiereul cel veşnic este Hristos.

Mitropolit

Mitropolitul este episcopul unei metropole sau a unei regiuni. Este un rang superior, subordonat numai Patriarhului.

Vulturul ranit

Vulturul rănit este Sfântul Grigorie Teologul.
Acest mare teolog, şi-a jertfit viaţa pentru apărarea dreptei credinţei, pentru slujirea lui Dumnezeu.
Akedia

Akedia înseamnă stare de tristeţe şi descurajare, de lehamite.
Akedia provoacă moleşeală duhovnicească.
Finic

Finicul sau curmalul este un arbore care creşte numai în ţările calde.

Epistola

Epistolă înseamnă scriere ocazională, scrisoare.

Preot de mir

Preot de mir înseamnă preot ortodox, care slujeşte mirenilor.
El slujeşte în biserică, nu în mânăstire.

Anaforaua

Anaforaua este rugăciunea centrală a Liturghiei, care începe imediat după Crez, atunci când se dă îndemnul “Sus să avem inimile!”
Anaforaua este rostită de preot în Altar, cu voce tare sau în gând. Preotul face rugăciuni speciale de mulţumire şi de cerere pentru toţi credincioşii vii şi adormiţi. Dintre acestea cea mai importantă este rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt peste Cinstitele Daruri, în scopul prefacerii lor în Trupul şi Sângele lui Hristos.

Vasiliada

Vasiliada este o mişcare organizată, de ajutorare a oamenilor bolnavi şi nevoiaşi, iniţiată de Sfântul Vasile cel Mare.
El îndemna pe monahi şi pe toţi creştinii să ajute, după posibilităţi, pe oamenii aflaţi în suferinţă.

Diptice

Diptice inseamna lista de episcopi pomeniti in timpul Sfintei Liturghii.

Arhidiacon

Arhidiacon este mai mare peste diaconi (primul dintre diaconi).
Sinaxar

1. Sinaxarul este o carte religioasă care descrie pe scurt viețile sfinților.
2. Sinaxar înseamnă calendar în care sunt specificate numele sfinţilor care se sărbătoresc în fiecare zi a anului.

Isihie

Isihie înseamnă însingurare.
Se referă la călugări.

Obladuire

Oblăduire înseamnnă ocrotire, protecţie.
Oblăduire înseamnă şi conducere, îndrumare, stăpânire.

Arianismul

Arianismul este o erezie care a fost introdusă de Arie, în secolul al IV-lea. Arie nu recunoştea dumnezeirea lui Hristos, ci considera doar că este un om genial.
Această erezie a fost combătută şi înlăturată prin hotărârea Sfinţilor Părinţi, la Sinodul ecumenic de la Niceea.

Panihida

Panihida este o carte bisericească folosită de preoţi la slujbele de înmormântare.
Cartea cuprinde toate rânduielile şi textul slujbelor şi rugăciunilor pentru cei morţi.

Psaltirea

Psaltirea este cartea bisericească care conţine Psalmii lui David.
Psalmii regelui David se află în Vechiul Testament din Biblie. Aceştia sunt în număr de 150 şi sunt grupaţi în 20 de catisme.
Psalmii, ca rugăciuni, se citesc în cadrul multor slujbe din biserică. Se pot citi şi individual (cu binecuvântarea duhovnicului), fiind de mult folos.

Ovidenia

Ovidenia (sau Vovidenia) este denumirea populară a sărbătorii Intrării în biserică a Maicii Domnului.
Ritualurile păgâne care au loc în unele zone, în această zi de sărbătoare, sunt doar nişte invenţii ale unor persoane anonime. Ele nu au nimic comun cu sfinţenia acestei sărbători

Glasuri

Glasurile sunt modurile de cântare ale muzicii bisericeşti.
Există patru Glasuri principale: Glasul I, Glasul al II-lea, Glasul al III-lea şi Glasul al IV-lea şi alte patru care derivă din acestea (V, VI, VII, VIII).
Fiecare glas are o formă melodică specifică, care aduce în suflet o anumită dispoziţie.

Stilisti

Stiliştii sunt o grupare religioasă care nu se supune Hotârârii Sinodului Ecumenic de la Moscova din anul 1948.
Sinodul a stabilit ca toţi creştinii ortodocşi, atât cei de pe stil nou, cât şi cei de pe stil vechi, să serbeze Paştele la aceeaşi dată, realizându-se astfel unitatea frăţească între toate bisericile ortodoxe.

Predania

Predania înseamnă Sfânta Tradiţie.

Vohodul Mic

Vohodul Mic (sau Ieşirea Mică) este momentul din Sfânta Liturghie, când preotul iese din Altar cu Sfânta Evanghelie.
Toate cuvintele cu altar, crestin-ortodox, evanghelie, Litera V, liturghie, preot
Vohodul Mare

Vohodul Mare (sau Ieşirea Mare) este unul dintre cele mai importante momente din cadrul Sfintei Liturghii. Este momentul când preotul iese din Altar, în faţa credincioşilor, ţinând în mâini Potirul cu Cinstitele Daruri.
Atunci el rosteşte rugăciuni pentru toţi creştinii vii şi adormiţi.
Are loc după cântarea Heruvicului.

Trisaghionul

Trisaghionul este imnul închinat Sfintei Treimi:
“Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!”
Se cântă în prima parte a Sfintei Liturghii.

Puterile ceresti

Puterile cereşti fără de trup sunt toate cetele îngereşti. Acestea sunt fiinţe nemateriale, create de Dumnezeu. Toate slujesc permanent lui Dumnezeu şi sunt în număr nespus de mare.

Talita Kumi

“Talita Kumi“ se traduce “Copilă scoală-te” (tradus din limba aramaică).
Se referă la scularea în sens de înviere din morţi. Este vorba de fiica lui Iair, care a înviat, la porunca lui Hristos.

Prinos

Prinos înseamnă ofrandă, dar de recunoştinţă.

Parusie

Parusie înseamnă a doua venire a lui Hristos în lume (în mod văzut), ca Judecător.

Sanul lui Avraam

Expresia Sânul lui Avraam semnifică Raiul.

Preot duhovnic

Preot duhovnic înseamnă preot care spovedeşte şi îndrumă spiritual pe credincioşi.

Sinodal

Sinodal înseamnă care aparţine unui sinod, sau referitor la un sinod.
Iconoclasmul

Iconoclasmul este o doctrină care impunea distrugerea icoanelor şi pedepsirea celor care li se închinau.
Pangar

Pangar înseamnă masă, sau chiar o încăpere unde se vând lumânări sau alte obiecte bisericeşti.

Iconomie

Iconomie înseamnă rânduiala lui Dumnezeu, spre mântuirea oamenilor.
Caterisire

Caterisire înseamnă luarea dreptului unui preot de a mai sluji, din cauza unor abateri grave săvârşite de el.
Caterisirea se hotărăşte de către Sinodul Bisericii.
Preotul caterisit nu pierde harul preoţiei, cu toate că nu mai poate sluji.

Hodighitria

Hodighitria (Călăuzitoarea) este denumirea unei icoane a Maicii Domnul cu Pruncul.

Urie

Urie este un personaj biblic.

Catisma

Catismă înseamnă un grup de mai mulţi psalmi, cuprinşi în Psaltirea lui David. În total sunt 20 de Catisme.

Avva

Avva înseamnă părinte, tată.
Se poate referi:
1. la Tatăl ceresc,
sau
2. la un călugăr vârstnic, înduhovnicit.

Arhondaric

Arhondaricul este o cameră de oaspeţi, în mânăstire. La arhondaric, de obicei, cei găzduiţi pot servi şi o masă caldă.
Apostazie

Apostazie înseamnă lepădare de credinţă.

Indictionul

Indictionul înseamnă perioada unui An Nou bisericesc. Ziua de 1septembrie indică începutul acestei perioade.
Kyrie eleison

Kyrie eleison înseamnă Doamne miluieşte.

Vladica

Vlădică înseamnă Episcop.

Aer

Aer este denumit vălul cel mai mare (dintre cele trei), cu care se acoperă potirul şi discul, în timpul Euharistiei.

Usi imparatesti

Uşile împărăteşti sunt situate în partea de mijloc a catapeteasmei. Ele semnifică cele două Testamente.

Tipic

Tipic este o carte bisericească cu regulile de desfăşurare ale slujbelor, pe tot anul.
Prescura

Prescura este pâine dospită, cu o formă specifică, care se foloseşte în Altar la Sfânta Euharistie.

Predica

Predica este ţinută de preot, care explică Cuvântul lui Dumnezeu.
Ceasurile

Ceasurile sunt principalele ore în care se fac slujbe în mânăstiri:
1. Ceasul întâi – la ora 6
2. Ceasul al treilea – la ora 9
3. Ceasul al şaselea – la ora 12
4. Ceasul al nouălea – la ora 15.

Pro-Naos

Pro-Naos este porţiunea centrală a bisericii, cuprinsă între Naos şi Altar.

Naos

Naos este porţiunea din biserică situată la intrare. La unele lăcaşuri este delimitată de primul rând de stâlpi.

Dogma

Dogmele sunt adevărurile de credinţă date de însuşi Hristos şi transmise oamenilor prin Apostoli şi prin Sfinţii Părinţi.
Dogmele Bisericii Ortodoxe sunt cuprinse în Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie.
Dogmele au fost reamintite şi explicate de Sfinţii Părinţi în cadrul Sinoadelor Ecumenice.

Molitvelnic

Molitvelnic este o carte bisericească ce conţine slujbe si rugăciuni pentru diferite trebuinţe.

Numele celor 70 de Apostoli

Cei 70 de Apostoli, la care s-au mai adăugat câţiva, sunt:
Acvila, Agav, Ahaic, Alfeu, Amplia, Anania, Andronic, Apelie, Apfia, Apollo, Arhip, Aristarh, Aristobul, Artema, Asincrit, Barnaba, Carp, Chesarie, Chifa, Clement, Cleopa, Crescent, Crisp, Cvadrat, Cvart, Epafrodit, Epenet, Erast, Ermie, Ermis, Evod, Filimon, Filip, Filolog, Fortunat, Gaie, Iacov, Iason, Irodian, Iunia, Iust, Lin, Luca Evanghelistul, Luchie, Marcu Evanghelistul, Narcis, Natanail, Nicanor, Olimp, Onisifor, Onisim, Parmena, Patrova, Priscila, Prohor, Pudens, Rodion, Ruf, Sila, Silvan, Simeon, Sosipatru, Sostene, Stahie, Ştefan Întâiul-mucenic, Tadeu, Terpne, Tertie, Tihic, Timon, Timotei, Tit, Trofim, Urban, Zaheu, şi Zina.

Invierea de obste

Învierea de obşte este învierea oamenilor din veac adormiţi. Va fi la Judecata de Apoi.

Pustnic

Pustnic înseamnă călugăr care trăieşte în singurătate, ducând o viaţă aspră de post şi rugăciune.

Anahoret

Anahoret înseamnă pustnic.

Toiag

Toiag înseamnă baston de obici pentru folosit pentru spijin la mers, sau ca mijloc de apărare.
În anumite situaţii poate simboliza demnitatea sau autoritatea persoanei care îl poartă.

Eremit

Eremit înseamnă sihastru.

Mantie

Mantia este un veşmânt bisericesc purtat de episcopi la anumite slujbe. Este de culoare albastră sau purpurie.

Molifta

Moliftă sau molitvă este o rugăciune specială pentru iertare de păcate, făcută în anumite situaţii (de exemplu înainte de spovedanie).

Lespede

Lespede înseamnă piatră naturală de dimensiuni mari folosită şi la acoperirea mormintelor.

Ierurgie

Ierurgie înseamnă slujbă de sfinţire a unor anumite obiecte.

Caldura

Pentru Împărtăşanie, pe lângă bucăţelele de prescure şi vin, în Potir se adaugă şi puţină apă caldă.

Intrarea Mica

Intrarea Mică se referă la intrarea preotului în altar, după scurta procesiune făcută cu Evanghelia (în biserică). Momentul are loc în prima parte a Liturghiei.

Intrarea Mare

În timpul Liturghiei, după ce se cântă Heruvicul, preotul iese cu Potirul cu Sfintele Daruri. După rostirea rugăciunilor, intră din nou în altar, aşezând potirul pe Sfânta Masă.

Cununie

Cununia religioasă este una dintre cele şapte Sfinte Taine ale bisericii.
Mirii depun un jurământ în faţa lui Dumnezeu.

Harisma

Harismă înseamnă un dar deosebit primit de către un om, de la Duhul Sfânt.

Cununii

Cununii sunt coroniţele de metal pe care preotul le pune pe capul mirilor, la Cununia religioasa

Copie

Copie este cuţitul cu care preotul taie prescura în timpul Proscomidiei.

Evanghelii apocrife

Evanghelii apocrife sunt cărţi care prezintă într-un mod denaturat Evangeheliile adevărate.
Autorii lor încearcă să prezinte evenimentele într-o formă misterioasă şi ascunsă, ajungând chiar la erori grave.
Evangheliile apocrife nu sunt recunoscute de Biserica ortodoxă.

Cuminecare

Cuminecare înseamnă Împărtăşire cu Trupul şi Sângele lui Hristos.

Despre Trezire divina

Cand esti pe calea succesului, bucura-te de fruct si intristeaza-te pentru lauri daca nu-i poti refuza. Tu goleşti mereu şi mereu acest fragil vas, dar îl umpli apoi cu viaţă nouă. Tu porţi tot timpul acest fluier micuţ, confecţionat dintr-o tulpină de trestie, prin peregrinările Tale, şi canţi la el melodii veșnic noi, Darurile Tale infinite coboară asupra mea, şi trebuie să le ţin în micuţele mele mâini. Epocile trec, dar Tu continui să curgi, fără ca vasul să se umple vreodată pană la limită.
Acest articol a fost publicat în Alte subiecte. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.