Castele si religia

40. Aceste neamuri rezultate din amestecul necurat al castelor şi clasificate după poziţia socială a tatălui sau a mamei lor, fie că acestia sunt ştiuţi sau nu, trebuie să fie cunoscute după ce ocupatie au.
57. Omul din casta josnică, care este născut de mamă de dispreţuit, dar care nu este bine cunoscut şi are înfăţişare de om vrednic de cinste, deşi nu este, trebuie cunoscut după purtarea sa.
60. Oricât de distinsă ar fi familia unui om, dacă s-a născut dintr-un amestec de caste, are mai mult sau mai puţin pronunţată firea rea a părinţilor;
Cartea a zecea- Castele amestecate..
156. Un om nu este bătrân pentru că i-a încărunţit părul, iar tânărul care a citit Scrierile Sfinte este privit de zei ca bătrân.
135. Un brahman în vârstă de zece ani şi un kşatrya ajuns la vârsta de 100 de ani trebuie privişi ca tatăl şi fiul. Dintre ei brahmanul este tatăl şi i se cuvine respectul de tată.
După atâta chin şi muncă au şi zeii o cerinţă simplă şi logică: aceea ca seriile genetice pure să nu se amestece. Iată câteva legi simple ce ţin şi ele de fapt de LNH:
3. Prin urmaşi, prin superioritatea originii, prin cunoaşterea desăvârşită a Cărţilor Sfinte şi prin felul deosebit de investitură, brahmanul este stăpânul tuturor castelor.
4. Castele preoţească, militară şi negustorească sunt toate trei renăscute, a patra, casta servitorilor este născută numai o dată. A cincea, casta primitivă, nu există.
5. În toate castele numai cei născuţi în linie dreaptă, de femei din aceeaşi castă cu bărbaţii lor şi fecioare, când s-au căsătorit, trebuie socotiţi ca ţinând de casta părinţilor lor. (LNH)
6. Băieţii născuţi de renăscuţii căsătoriţi cu femei din casta imediat următoare celei a lor au fost declaraţi de legiuitori, asemenea taţilor lor, dar nu fac parte din aceeaşi castă, ci sunt de dispreţuit din cauza inferiorităţii naşterii lor.
:
40. Familia fiind distrusă, pier Legile eterne ale familiei; pierind Legea, fărădelegea pune stăpânire pe întreaga familie.
41. Când stăpâneşte fărădelegea, o Krsna, femeile se depravează; depravarea femeilor, o Varsneya, duce la amestecul castelor.
42. Acest amestec aduce infernul, nu numai pentru cel ce-şi ucide familia, dar chiar pentru familie. (Cartea întâia numită Descumpănirea lui Arjuna)
Prasna Upanişad subliniază şi ea că pentru a avea copii asemănători lui Prajapati este necesar un mariaj controlat, realizabil numai prin respectarea LNH:
15. Cei care urmează legea lui Prajapati dau naştere la o pereche. A acelora este această Brahmaloka (lumea lui Brahma), a celor ce practică austerităţi şi controlul simţurilor şi în care adevărul este ferm stabilit.
16. Brahmaloka cea pură este a acelora în care nu există înşelăciune, falsitate, iluzie.( Prasna Upanişad – Prima întrebare)
7. Tu, Prana, te mişti în burta mamei ca Prajapati, tu eşti renăscut, având asemănarea părinţilor; …( Prasna Upanişad – A doua întrebare)
Upanişadele explică la tot pasul care este calea de urmat pentru a ajunge la Brahma.
Cartea lui Manu precizează care este menirea bărbatului şi a femeii în viaţa pământeană:
96. Femeile au fost create pentru a naşte copii şi bărbaţii pentru a fecunda. Prin urmare, datoriile comune care trebuie îndeplinite de bărbat împreună cu femeia , sunt scrise în Vede.
106. În clipa naşterii băiatului dintâi, înainte chiar ca copilul să fi fost supus ceremoniei dării numelui, bărbatul devine tată şi-şi îndeplineşte datoria faţă de strămoşi. Fiul cel mai mare trebuie aşadar să moştenească tot.
Fiul prin a cărui naştere un bărbat îşi achită datoria şi dobândeşte nemurirea, a fost născut pentru îndeplinirea datoriei. Învăţaţii socotesc pe ceilalţi fii ca născuţi din dragoste.
Cartea a noua – Legile civile şi penale. Datoriile castei negustorilor şi ale castei servitorilor.
Cred că este destul de clar: prima datorie a membrilor programului indian este aceea de a avea cât mai mulţi fii … şi se pare că India se achită bine de sarcini…la capitolul ăsta sunt neîntrecuţi. Observaţi şi aici, ca şi la evrei însemnătatea primului născut. Sunt capitole întregi care descriu avantajele materiale de tot felul pe care primul născut de sex masculin le are asupra fraţilor săi. Avantajele cresc exponenţial dacă fraţii săi sunt rezultaţi ai altor căsătorii cu femei din caste inferioare. Nu mai vorbim de avantajul net pe care îl are în faţa unei surori – de-altfel lipsită total de drepturi. De ce? Pentru că femeia în India antică şi în India subdezvoltată nu are nici un drept. Legea – exprimată printre altele şi în Cartea Legii lui Manu stipulează condiţii deosebit de vitrege pentru sexul frumos. Desconsiderarea este totală!
17. Manu a dat femeilor ca parte de moştenire dragostea de pat, de scaun şi de găteală, pofta, mânia, înclinările rele, dorinţa de a face rău şi perversitatea. Cartea a noua – Legile civile şi penale. Datoriile castei negustorilor şi ale castei servitorilor.
147. O fată, o femeie tânără, o femeie înaintată în vârstă nu trebuie niciodată să facă ceva după dorinţa lor proprie, nici chiar în casa lor.
148. În timpul copilăriei o fată trebuie să depindă de tată, îi tinereţe depinde de bărbat, dacă i-a murit bărbatul de fii, dacă n-are fii, de rude. O femeie nu trebuie să se conducă după placul său. Cartea legii lui Manu – cartea a cincea. Regulile de abstinenţă şi de curăţire. Datoriile femeilor.
Regulile căsătoriei sunt stricte şi regula de bază este căsătoria în cadrul castei. Cartea a treia a Cărţii lui Manu se intitulează “ Căsătoria. Datoriile capului de familie.”
12. Renăscuţii trebuie să ia în prima căsătorie o femeie din casta lor, iar dacă dorinţa-i îndeamnă să se căsătorească a doua oară, femeile trebuie alese după rînduiala firească a castelor.
13. Un sudra nu poate lua în căsătorie decât o sudră, vaisya îşi poate lua soţie fie din casta servitorilor (o sudră), fie din a sa, kşatrza din cele două caste precedente şi din a sa, iar brahmanul din cele trei caste şi din a sa.
14. În nici o istorie veche nu se spune că un brahman sau un kşatrya să fi luat de soţie, chiar şi în caz de lipsă, o fată din casta servitorilor.
15. Cel care se căsătoreşte cu o sudră este degradat îndată…
17. Brahmanul care aduce o sudra în patul său se coboară în infern. Dacă are fiu, acesta încetează de a mai fi brahman.
18. Pentru cel ale cărui buze sunt pângărite de o sudră, care este întinat cu respiraţia ei, şi care are un copil de la ea, Legea nu cunoaşte nici o ispăşire.
Ca în orice PIG sarcina programului este producţia de băieţi compatibili genetic cu zeii. Păi de unde atâţia băieţi?… Aşa cum cred că bănuiţi, tot zeii dau şi reţeta magică prin care se nasc preponderent băieţi…. aviz amatorilor… Metoda seamănă izbitor cu cea evreiască descrisă in Biblie:
45. Bărbatul să se apropie de soţia sa la vremea potrivită pentru concepţie şi prevestită de menstruaţie şi să-i fie întotdeauna credincios. Chiar şi în alt timp, afară de zilele oprite din fiecare lună , poate merge la ea, ademenit de farmecul plăcerii.
46. Şaisprezece nopţi, în fiecare lună, după încetarea menstruaţiei, cu respectarea a patru zile oprite de oamenii cu creştere, fac ceea ce se cheamă timpul natural al femeilor.
Asta înseamnă că ciclul de 28 de zile este împărţit în 8 zile de menstruaţie + 4 zile oprite + 16 zile de activitate sexuală …posibilă… ; dar,
47. Din aceste şaisprezece nopţi cele dintâi patru sunt oprite, ca şi a unsprezecea şi a treisprezecea; celelalte nopţi sunt îngăduite.
Prin urmare, prima zi de activitate sexuală devine ziua a 16 – 17!!! (8+4+4), a ciclului menstrual . Interdicţia din zilele 11 şi 13 din zilele permise, ce corespund zilelor 23 şi 25 ale ciclului menstrual are o semnificaţie pe care nu o înţeleg.
48. Nopţile cu soţ din aceste zece sunt prielnice pentru conceperea de băieţi, iar cele fără soţ pentru conceperea de fete; prin urmare, cine doreşte să aibă un fiu să se apropie de femeia sa la vremea prielnică şi în nopţile cu soţ:
49. Băiatul se naşte dacă sperma bărbatului este în cantitate mare, când este dimpotrivă, se naşte o fată; o conlucrare egală dă naştere unui eunuc sau unui băiat şi unei fete. În caz de slăbiciune sau sleire nu rezultă nimic.
Cartea a treia. Căsătoria. Datoriile capului de familie.
În concluzie băieţii se nasc după o perioadă de abstinenţă sexuală a bărbatului, care trebuie să-şi întâlnească soţia în ziua 16- 17 a ciclului menstrual, situaţie în care ovulul este fecundat cu puţin timp înainte de-a deveni neviabil.
Şi totuşi, deşi au respectat prescripţia Legii, uneori au ieşit… fetiţe. Bune şi ele căci programul are nevoie de mame compatibile genetic cu zeii.
Problema este că un astfel de bărbat fără de fiu nu-şi îndeplineşte datoria faţă de zei. Cartea lui Manu a găsit soluţia:
81. Femeia strearpă trebuie înlocuită în al optulea an, cea care naşte numai fete în al unsprezecelea, cea care vorbeşte cu răutate, imediat. – Cartea a noua – Legile civile şi penale. Datoriile castei negustorilor şi ale castei servitorilor.
Şi totuşi, asta nu este o soluţie… cum facem rost de fii compatibili? Soluţii există… totul pentru o idee, indiferent de mijloace, dacă nefericitul bărbat avea totuşi fete, Legea îi permitea şi cred că permite şi astăzi ca fiii să vină prin fetele sale…. Cu alte cuvinte suntem în faţa unui incest legal – nu legalizat, ci izvorât din Lege!!!
127. Cel care n-are fii, poate obliga pe fiica sa în chipul următor, să-i crească un fiu: Să-i zică: „Fiul pe care-l vei naşte să fie al meu şi să săvârşească în cinstea mea ceremonia funebră.
128. În acest fel pragiapati Dakşa (zeu) a îndatorat altă dată pe cele cincizeci de fiice ale sale, să-i facă fii pentru a-şi spori neamul.
134. Dacă omul care a rugat pe fiica sa să-i crească un băiat are după aceea un fiu, împărţirea moştenirii se face între amândoi deopotrivă, căci femeia n-are drept de întâi născut.
133. Între fiul fiului şi al fiicei astfel măritate (cu tatăl), nu este, după Lege, nici o deosebire în această lume, fiindcă tatăl celui dintâi şi mama celui de-al doilea sunt născuţi din acelaşi om. – Cartea a noua – Legile civile şi penale. Datoriile castei negustorilor şi ale castei servitorilor.
E, când nici figura asta nu a ieşit cum trebuie, intră în acţiune legile speciale. Este fascinant de interesant cum zeii au conceput un aşa de complicat cod de Legi care se adresează tuturor situaţiilor posibile. Eu nu vă dau decât câteva exemple , dar vă asigur că aceasta complexitate a legilor indiene dă soluţii pentru un întreg noian de situaţii.
Iată şi câteva „legi speciale”:
59. Când cineva n-are copii, urmaşii doriţi pot fi obţinuţi prin unirea femeii, autorizate de regulă, cu un frate sau cu o rudă.
60. Stropită cu unt în tăcere, ruda însărcinată cu această îndatorire să se apropie noaptea de văduvă sau de femeia fără copii şi să dea naştere unui singur fiu, niciodată şi unui al doilea. – Cartea a noua – Legile civile şi penale. Datoriile castei negustorilor şi ale castei servitorilor.
Astfel de autorizaţii speciale nu se acordă decât strict în cadru familial cu siguranţa că linia homozigotă este respectată.
64. Văduva sau femeia fără copii nu trebuie să fie autorizată de un renăscut să conceapă cu un altul, căci cel care-i îngăduie să conceapă cu un altul strică Legea de la început. – Cartea a noua – Legile civile şi penale. Datoriile castei negustorilor şi ale castei servitorilor.
De ce apare acest articol de lege? Pentru că doar prima căsătorie are obligativitatea absolută a se lega în cadrul castei. O a doua căsătorie este posibilă între renăscuţi din caste diferite, apropiate ca valoare, după reguli foarte exacte. Pentru a nu exista nici un risc de-a aduce pe lume cine ştie ce hibrid, există această regulă de mai sus.
Vârsta la care o fetiţă este căsătorită de familie este extrem de fragedă:
88. Cu un tânăr distins, cu faţa plăcută şi din aceeaşi castă trebuie să-şi căsătorescă tatăl pe fiică, potrivit Legii, chiar dacă ea n-a împlinit vârsta de 8 ani, când trebuie măritată.
94. Bărbatul de treizeci de ani să ia în căsătorie o fată de doisprezece ani, care-i place. Bărbatul de douăzeci şi patru de ani, o fată de opt ani…. – Cartea a noua – Legile civile şi penale. Datoriile castei negustorilor şi ale castei servitorilor.
De ce apare această regulă şi acestă diferenţă de vârste între cei doi viitori parteneri de viaţă?
Răspunsul este simplu: perioada fertilă a bărbatului acoperă cu o probabilitate mai bună întreaga perioadă fertilă a femeii.
Ca şi în programul de inginerare al poporului evreu, această metodă de mai sus asigura producerea de fii compatibili genetic cu zeii prin respectarea LNH. Şi indienii “beneficiază” de o a doua metodă, şi anume cea a implantului uterin cu material genetic dorit, controlat. De exemplu, Brhadaranyaka-Upanişad descrie implantul uterin practicat de zeul Visvavasu unei tinere femei căsătorite. Zeul îi explică tinerei femei:
…”Eu sunt Cerul, tu Pământul.
Vino să ne-îmbrăţişăm,
Sămânţa s-o punem laolaltă,
Un băiat, un fiu spre a dobândi… (20)…
Vişnu potrivească matca,
Tvastr cioplească formele,
Stropească Prajapati,
Dhatr pună-n tine plodul.!”(21) (Cartea a şasea, Brahmana IV)

 

Reclame
Acest articol a fost publicat în Alte subiecte. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Enter your email address:Delivered by FeedBurner

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s