Trezire divina

Starea Samadhi

„Starea Samadhi este starea cea mai elevată a sistemului viu uman. În această stare omul comunică perfect cu Dumnezeu; este acea stare în care scânteia divină devine activă 100%, deoarece influenţele structurii fizice şi ale ratiunii sunt nule. Putem spune că în aceste momente omul respectiv devine una cu Tatăl Ceresc. Adică ceea ce spunea Iisus: “Eu sunt în Tatăl, iar Tatăl se  află în mine” sau “Eu şi Tatăl una suntem”. Tot Iisus a spus că şi noi vom putea face ce a făcut El şi chiar mai mult decât atât. A incercat să ne facă să înţelegem ca dacă avem credinţă în Dumnezeu şi în El atunci şi noi vom deveni asemenea Lui. . Şi aceasta nu se poate realiza peste noapte, dintr-o dată. Oricine poate ajunge , prin punerea în practică a celor învaţate, în funcţie de potentele de constientizare, de inteligenta si intuitia, de credinta, etc., ale fiecăruia,  să îşi dezvolte calitatile spirituale benefice, adică să eleveze, pentru ca treptat, pe merite individuale, să se integreze in cerurile superioare şi în final să ajungă să conştientizeze trăirea în şi cu Dumnezeu, sa-L manifeste cat mai deplin in tot ceea ce face .Atunci când vom conştientiza că noi suntem una cu Dumnezeu şi vom manifesta aceasta vom fi asemenea Mântuitorului, adică vom ajunge să fim oameni îndumnezeiţi. Bineînţeles că a ajunge la îndumnezeire presupune mult mai mult decât atât, dar este o condiţie esenţială să conştientizăm şi să manifestăm cele prezentate mai sus.Întorcându-mă la starea Samadhi, aceasta reprezintă, din punct de vedere al trăirii lui Dumnezeu în trup fizic ,cea mai înaltă treaptă, deoarece în Samadhi scânteia divină (ceea ce este după Chipul şi asemănarea Lui Dumnezeu, în noi )se manifestă la nivelul maxim, adică Tatăl Ceresc se manifestă prin noi, iar noi Il manifestam pe Dumnezeu la nivelul cel mai ridicat. Intrarea în starea Samadhi presupune printre altele şi starea theta şi delta a activităţii cerebrale.După cum ştim, emisferele cerebrale au mai multe tipuri de stare de manifestare, în funcţie de activităţile desfăşurate momentan. Aceste “stări” ale emisferelor cerebrale pot fi diferenţiate printr-un anumit tip de unde cerebrale emise în timpul diverselor activităţi, fiecare tip de unde având o anumită frecvenţă. Există cinci tipuri de unde cerebrale principale şi peste zece tipuri secundare.Tipurile principale de unde cerebrale sunt:Gamma: 40-70 Hz. (cicli pe secundă)Beta:12-30 HzAlfa: 8-12 Hz.Theta: 4-7 Hz. Delta: 0,1-3 Hz. Undele secundare reprezintă modificări ale acestor tipuri de bază. Prezentăm doar câteva: Alfa variant lent, Alfa variant rapid, Alfa „ascuţit”,ritmul „Mu”(en arceaux), teta ascuţit, ritmul Iota, Delta hipersincron, ritmul„Pi”, unde de tip lambda, fusurile de somn, complexul K, ş.a. Undele gamma au frecvenţa cea mai mare şi corespund unei stări anormale a activităţii cerebrale. Ele apar în stările de activitate cerebrală foarte intensă sau în stările de stres puternic, agitaţie, nelinişte, frică puternică,nervozitate, anxietate, respiraţie agitată, creştere a ritmului cardiac, etc. Undele beta corespund stării obişnuite de veghe, în care atenţia noastră este predominant orientată spre acţiuni exterioare. Undele beta iau naştere în timpul orientării predominante a minţii umane către satisfacerea nevoilor de subzisteţă, calculând, organizând, aranjând, conferind sensul universului nostru exterior. Frecvenţa undelor beta este mult amplificată în
condiţii de stres sau anxietate ( undele gamma ). Frecvenţele undelor beta sunt cuprinse între 13 şi 30 Hz.Undele alfa indică o stare dinamică asociată unei minţi calme, liniştite şi în care atenţia poate fi focalizată cu succes atât în exterior participând la rezolvarea situaţiilor de tot felul, dar şi în interior permiţând aprofundarea unei stari de meditaţie dinamică. Ele sunt predominante de asemenea, în stări de concentrare sau de focalizare asupra unui anumit subiect. Ele se amplifică la persoanele care practică diferite forme de rugăciune, de meditaţie, tehnici şi procedee energetice. Undele cerebrale de tip alfa ating frecvenţe cuprinse între 8-12 Hz şi sunt caracteristice intrării in starea specifica unor activitati spirituale.Undele theta prezintă frecvenţe care sunt cuprinse între 4-7Hz. Ele reflectă o stare specifică a minţii care permite vizualizarea benefică, dinamizarea constructivă a imaginaţiei şi inspiraţia creatoare. Acestea apar mai ales în timpul somnului paradoxal (REM) în care apar majoritatea viselor. Putem fi totuşi conştienţi de această stare de calm şi armonie, căci undele de tip theta se manifestă mai ales în timpul reveriei cotidiene şi meditaţiei profunde. Când apar în starea de veghe acestea sunt răspunzatoare de cunoaşterea intuitivă şi de explorarea imaginativă a profunzimilor misterioase ale subconştientului. Undele theta sunt asociate deseori cu activităţile artistice desfăşurate într-o atmosferă de armonie şi beatitudine. Geniile, oamenii elevaţi, cei care provin din intruparea unor entitati benefice superioare, etc. trăiesc mai des pe această frecvenţă a undelor theta. În starea theta intră cei care reuşesc să practice rugăciunea inimii şi rugăciunea permanentă, cei care reuşesc să realizeze o meditaţie hristică corectă etc. Sunt persoane care intră destul de uşor în starea alfa sau în starea theta, dar nu reuşesc să se menţină mai mult de căteva secunde, eventual minute.Numai cei care au o credinta in Dumnezeu foarte mare pot să se menţină un timp mai îndelungat în starea alfa pe deplin conştienţi, realizând cu mai mare eficienţă anumite tehnici şi concentrări spirituale.Undele delta definesc cele mai profunde nivele ale relaxării psihosomatice pe care o fiinţă umană le poate atinge, având frecvenţe cuprinse între 0.1 si 3 Hz. Astfel, fiind cele mai lente unde cerebrale, ele caracterizează somnul profund fără vise, stările puternice de “extaz” sau starea samadhi. Sfinţii îndeosebi trăiesc aceste stări profunde ale undelor cerebrale în mod conştient. Uneori viziunile Fecioarei Maria, Iisus sau alte entitati divine, ale unor sfinţi, nu neapărat creştini, produc vizionarului aceste frecvenţe ale undelor cerebrale, viziunile fiind însoţite de o stare profundă de extaz. Unii sfinţi şi sfinte cum sunt: Serafim din Sarov, Antonie cel Mare, Francisc din Asisi, Antonde Padova, Teodora de la Sihla, Tereza de Avila, etc., au ajuns să-şi permanentizeze acest gen de trăiri. Prezenţa undelor delta este asociată cu procesul complet şi amplu al regenerării fizice şi al refacerii ori menţinerii sănătăţii, de unde rezultă că încă în această perioadă de evoluţie oamenii au nevoie de somnul profund. Aceasta deoarece în această stare de somn sufletul se reîncarcă cu energii si informatii specifice şi necesare existentei intregii fiinte. În
momentul în care omul va reuşi, datorită practicilor spirituale benefice, să se menţină conştient în starea delta mai mult de 3,5 ore, el nu va mai avea nevoiede somn, deoarece va prelua prin biocampurile si structurile sale toate energiile necesare, pe care înainte le asimila în timpul somnului. De asemenea, la aceşti oameni creşte şi durata de viaţă deoarece energiile preluate conştient în timpul stării Samadhi, fiind net superiore celor preluate prin alimentaţie şi prin respiraţie, vor ajuta mai mult la regenerarea structurii fizice si a ratiunii. De fapt aceste energii sunt de sorginte divină. Starea Samadhi pe care unii sfinţi, precum cei enumeraţi anterior, au trăit-o, dacă devine cvasipermanentă sau chiar permanentă duce la manifestări deosebite cum ar fi levitaţia, emanarea de lumină ( provenind din lumina necreată ), prezenţa simultană în mai multe locuri, vindecarea instantanee a celor ce intră în biocampurile celui aflat în starea Samadhi,animalele sălbatice devin blânde, cele carnivore “uitându-şi” obiceiurile alimentare, etc..Cum am spus la început, există mai multe nivele şi la starea Samadhi, pe care le putem pune în două mari grupe: starea Samadhi primară şi starea Samadhi creştină.- Starea Samadhi primară ( SSP ) este aceea mai puţin profundă, care corespunde trecerii de la starea theta la starea delta adică între 4si 3 Hz.-Starea Samadhi creştină o putem de asemenea împărţii îndouă, şi anume :-starea Samadhi creştină comună ( SCC ) caracteristică unei frecvenţe de2-1 hz a undelor delta;-starea Samadhi creştină hristică ( SCH ) cu o frecvenţă a undelor deltasub 1 hz.Când ajungem la acest nivel de meditaţie noi aproape că ne unim cu Dumnezeu. De fapt este ultimul pas spre starea Samadhi. Această meditaţie înaltă se atinge printr-o deconectare de orice bruiaj exterior, prin coborârea minţii în inimă şi printr-o concentrare puternică pe Fiinţa Divină a Tatălui Ceresc sau a Mântuitorului Iisus Hristos sau a Sfântului Duh sau a Sfintei Treimi în totalitate.Prin meditaţie se ajunge la o stare de claritate mentală nemaiîntâlnită în stările de conştiinţă obişnuite. Se deschide un acces la stări deconştiinţă foarte înalte. Adică se dezvoltă mult potentele de constientizare, ceea ce duce la o inteligenta ridicata; creşte accesul la informatiile din bancile de date ale Tatalui Ceresc. De asemenea, se dezvolta foarte mult intuiţia umana,ceea ce duce şi la o capacitate de evoluţie spirituală mare.O atenţie aparte trebuie acordată obstacolelor care apar pe parcursul meditaţiei , datorită unor agresiuni care vin atât din exterior, cât şi din interiorul nostru. Există nenumărate agresiuni care ne asaltează şi care ne îndepărtează de scopul benefic al meditaţiei. Cele care vin din interiorul nostru sunt date de ne elevarea noastră, de emoţiile noastre negative, de propriile noastre fobii, de intrările în rezonante malefice, etc., şi care se manifestă prin: plictiseală, frică, mânie,agitaţie, răzbunare, invidie, gelozie, ură, complexele de inferioritate sau superioritate, diferitele pofte, nemulţumirea, senzualitatea excesivă, orgoliul, dorinţa de renume, faimă, bani, sentimentul individualităţii, criticismul, etc. Agresiunile care vin din exterior sunt cauzate de diferitele tipuri de demoni şi de slujitorii acestora, care astfel încearcă să ne îndepărteze de Cale şi prin împiedicarea noastră de a ne ruga, de a medita etc.. Cea mai bună metodă de a ne proteja este să ne sacralizăm toate activităţile, trăind numai cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos şi cu Sf. Duh, astfel încât să nu le lăsăm nici oportiţă deschisă agresorilor.”

Despre rugaciune si meditatie