Suntem ceea ce gindim

„Pace şi bucurie vouă de la Domnul, căci pacea şi bucuria sunt cele mai de seamă bogăţii ale lumii acesteia şi ale lumii celeilalte. După aceasta tânjim toţi. Putem să avem tot ce ne dorim aici pe pământ, dar să nu avem pace şi bucurie. Iar pacea vine din izvorul păcii, de la Domnul. Când Domnul S-a întors la ucenicii Săi, când aceştia au închis uşile de teama iudeilor, primul lucru pe care l-a spus a fost: „Pace vouă!”.Domnul vă va dărui pace dacă vă împăcaţi şi vă întoarceţi către binele absolut, iar binele absolut este Dumnezeu. El vrea să avem o calitate dumnezeiască, smerenia. Oriunde domneşte smerenia: în familie, în societate, acolo se sălăşluieşte pacea şi bucuria.Tot binele şi tot răul izvorăşte din gânduri, căci noi suntem un aparat gânditor. Avem influenţă chiar şi asupra lumii plantelor, căci şi (deoarece şi) lumea plantelor are un sistem nervos. Toate aşteaptă pace, mângâiere şi dragoste.Pocăinţa înseamnă schimbarea vieţii. Omul trebuie să se ducă la preot sau la aproapele său şi să îi spună ce îi tulbură pacea. Dat fiind că (Deoarece) aproapele nostru participă (împărtăşeşte) la suferinţa noastră, noi dobândim mângâiere şi putere.Dacă ne întoarcem la Izvorul vieţii, Domnul ne va da putere să întărim  înlăuntrul nostru gândurile binelui desăvârşit, căci gândurile, dorinţele bune aduc pace şi mângâiere pretutindeni. Trebuie să neschimbăm.Gândurile noastre ne influenţează nu numai pe noi, ci şi tot ceea ce ne înconjoară. Trebuie să răspândim gânduri bune. Domnul porunceşte să-i iubim pe vrăjmaşii noştri, nu pentru ei, ci pentru noi înşine. Trebuie să iertăm totul din inimă. Când iertăm totul din inimă, totul este iertat. Noi suntem părtaşi la pace, atunci pacea naşte bucurie şi mângâiere în toţi cei din jurul nostru. Toţi simt gândurile noastre paşniceşi liniştite.Când stăpânul casei este împovărat de griji privind familia nimeni nu are pace nici linişte din pricina gândurilor lui, nici măcar copiii mici, care cresc. De aceea cei care cârmuiesc căminul trebuie să se încredinţeze Domnului, să I se roage, şi să priceapă că Domnul este Atotputernic, că El ne aduce mângâiere.16
Trebuie să iertăm din inimă totul. Pacea lăuntrică nu poate fi păstrată atâta timp când conştiinţa noastră este mustrată de ceva. Trebuie să împăcăm conştiinţa. Trebuie să iertăm pe toţi din inimă. Fără aceasta nu există pace lăuntrică.Domnul va da har. Acesta este putere dumnezeiască care lucrează pretutindeni, mai cu seamă în sufletele care caută pe Domnul, Izvorul vieţii. Pacea lui Dumnezeu se răspândeşte pretutindeni. În Vechiul Testament este scris: Fiule, dă-mi inima ta. Domnul este singura mângâiere şi Îngerilor şi Sfinţilor şi tuturor celor care Îl caută. El singur este Nesfârşit.Profesorul este distrat. El este aşa cum este. Roagă-te lui Dumnezeu să trimită îngerii săi buni şi profesorului şi ţie. Dacă îţi iubeşti profesorul atunci vei răspunde cu uşurinţă şi vei primi notă ca atare. Când profesorul şi elevul se împacă, între ei nu mai este război. Nu avem pace dacă ne războim prin cugetul cu părinţii noştri. Duhurile rele caută ca noi să greşim cu orice preţ faţă de părinţii noştri. Atunci ei (câştigă, capătă) dobândesc putere asupra noastră, iar noi credem că altcineva este vinovat. Mulţi înţeleg asta şi îşi îndreaptă gândurile. Eu spun asta neîncetat – unii înţeleg, iar alţii devin încă şi mai mândri. Primim ceea ce dăm.Sfinţii Părinţii spun: Seamănă dragoste şi dragoste vei secera. Seamănă pace şi pace vei culege. Este cu neputinţă să dobândim pacea dacă suntem plini de pizmă şi răutate. Dacă nu te vei slobozi de această însuşire (trăsătură) malefica cum vei intra în veşnicie? Numai Domnul ne poate schimba. Duhul se leagă (se uneşte cu gândurile) de gânduri. Care ne este însuşirea caracteristică aici, astfel vom trece şi în veşnicie.Trebuie să fim paşnici. Este mai bine să înduri vătămare, decât să provoci. Dacă vom răbda jignire Domnul ne va da putere şi pace. Dacă nu vom răbda jignirea, conştiinţa nu ne va da pace. Conştiinţa este judecata dumnezeiască. Noi putem să facem orice, dar nu vom avea nici pace nici linişte. Trăsătura de caracter este temelia trecerii în veşnicie. Dacă suntem paşnici şi liniştiţi, vom merge în rând cu sfinţii şi îngerii. Pe aceştia Domnul i-a răsplătit, dăruindu-le harul, iar în sufletele acestea nu se găseşte nici o trăsătură din lumea aceasta. Poate fi jignit, iar nu se vatămă. Poate fi lovit şi nu se mânie, căci sufletul lui este călăuzit de Sfântul Duh.Sfântul Serafim de Sarov a fost întrebat : Care este ţelul vieţii creştine? Întoarcerea în sânul Părintelui Ceresc. Noi tulburăm pacea. Domnul ne lasă cu gândurile noastre – iată suferinţa noastra. Nu există putere care să poată birui mila Domnului. De aceea mucenicii nu au simţit dureri, iar dacă au simţit, au fost mângâiaţi de Domnul cel Blând. Când harul Sfântului Duh luminează sufletul acesta nu mai simte durerile (suferinţele).După Domnul nu avem bine mai mare decât pe părinţii noştri. Domnul spune: Eu sunt Cel care zămisleşte pruncul în pântecele maicii sale. Părinţii sunt armă în mâinile Domnului. Domnul a binecuvântat (blagoslovit) căsătoria. Este nevoie de timp pentru a înlocui pe toţi acei îngeri căzuţi care s-au alăturat Satanei, iar Dumnezeu este şi Dumnezeul lor, al duhurilor rele. Aceste sunt fiinţe deosebit de inteligente, dar ele nu-şi pot găsi pacea şi liniştea (nu au pace şi linişte). Noi trebuie să căutăm mângâiere de la aproapele nostru, fiind creaţi limitaţi de spaţiu şi timp,neputând să dăm infinitul căutăm nemărginitul. Căutăm (Dorim) pace, bucurie nesfârşită – totul nesfârşit.Dar semenii noştri nu ne pot da totul. Toţi suntem limitaţi şi suntem în permanenţă în luptă cu gândurile rele,căci duhurile rele sunt pline de ură (duşmănie).Domnul caută (priveşte) dacă noi dorim din inimă ca El să ne ajute. Auzim multe cuvinte despre pilde frumoase de viaţă şi cum trebuie să-l îndrumăm pe aproapele să facă aceasta. Dar, oare, vom putea să înfăptuim (realizăm) acestea?Vedem cum omul paşnic, liniştit iartă şi rabdă totul. Această pildă ne rămâne pentru veşnicie, căci şi noi dorim să dobândim aceasta. Cum? Ne întoarce către Binele Absolut, cu inima, gândurile şi întreaga noastră fiinţă. Ne unim în Dragostea Absolută cu Creatorul nostru. Trebuie să petrecem în rugăciune neîncetată. Trebuie să rugăm pe Maica Preasfântă, pe îngeri şi Sfinţi să Îl iubim tot atât de puternic, căci atunci vom fi fericiţi şi aici şi în veşnicie. Dumnezeu este iubire şi fericire, care umple pe tot cel ce Îl caută.Cum sunt gândurile care ne preocupă la fel ne este şi viaţa. Dacă avem gânduri paşnice şi liniştite atunci avem pace. Dacă ne muncesc gânduri negative atunci suntem tulburaţi. Căutăm ajutor la părinţi şi când îi rugăm inima lor de părinţi se jertfeşte şi ne fac ceea ce este bine pentru noi.17
Energia lui Dumnezeu lucrează pretutindeni, iar mai cu seamă în acei oameni care sau întors la Domnul. Dumnezeu este pace, mângâiere şi bucurie tuturor. De aceea vă dorim pace şi bucurie de la Domnul.”

Parintele Tadei

Iar noi va dorim sa va descoperiti toti  locuinta sufletului vostru ,acel loc mirific care se gaseste putin spre dreapta inimii voastre .

Reclame
Acest articol a fost publicat în Alte subiecte. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Enter your email address:Delivered by FeedBurner

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s